potrzebujesz pomocy? zadzwoń

48 360 81 00

Polityka prywatności

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 RODO

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Niniejszym informujemy osoby, których dotyczą, że administratorem danych
osobowych jest: ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Kilińskiego 6, 26-600 Radom. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz na eltra@eltra.com.pl

 

Cele przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
zawarcia i realizacji zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) marketingu bezpośredniego usług – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa
polskiego lub prawa Unii Europejskiej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO).

Kategorie odbiorców danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
a) spółki powiązane ze ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w ramach grupy kapitałowej b) świadczące usługi:
– spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek
– informatyczne
– marketingowe,
– płatnicze, finansowe,
– księgowo- finansowe
– audytorskie i kontrolne
– prawne i windykacyjne
d) ubezpieczyciele
e) nabywcy wierzytelności
f) biura informacji gospodarczej
g) partnerzy biznesowi
h) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd,
prokuratura, ZUS, GUS).

 

Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 30 lat do
momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończenia umowy/umów
b) w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

 

Obowiązki informacyjne
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO, do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO, do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO oraz do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO.
Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W momencie uzyskiwania danych osobowych poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów czy umowy oraz czy jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Poinformujemy także osobę, której dane dotyczą, czy jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych. Nie jest dokonywane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem. Gdybyśmy chcieli użyć danych osobowych do celów innych niż te dane osobowe zostały zgromadzone, musimy udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o tym celu.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona wykorzystuje pliki cookies. Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu kontaktu.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies podmiotów trzecich odnoszą się zwłaszcza do cookies wykorzystywanych przez Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Narzędzia społecznościowe, wideo, audio. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe i inne przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.